Wie zijn wij?

Het college van Burgemeester en Wethouders van Zeewolde heeft eind 2008 besloten om een drietal millennium doelstellingen (welke door de vergadering van de Verenigde Naties in het jaar 2000 waren aangenomen) in Zeewolde te introduceren en inhoud te geven.

De doelstelling die Zeewolde adopteerde zijn;
– Extreme armoede en honger zijn uitgebannen.
– Er leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu.
– Er is meer eerlijke handel, schuldverlichting en hulp.

Door de VN is als streef (gereed) datum 2015 afgegeven.
Het college van B en W heeft een denktank in het leven geroepen om te bekijken hoe en in welke vorm dit het beste in ons dorp kan worden opgezet.
Na een uitgebreide studie is de denktank tot de conclusie gekomen dat voor iedere doelstelling een aparte werkgroep in het leven moest worden geroepen. Dit omdat de te verrichten werkzaamheden per werkgroep slechts gedeeltelijk overeen komen en een heel andere kennis vragen.

Voor de bestrijding van de extreme armoede en honger werd gekozen voor een zogenaamde stedenband. Een stedenband of vriendschapsband geeft de mogelijkheid om dieper op de problematiek van de gekozen gemeente in te gaan. Zo kunnen we beter volgen wat onze inbreng betekent.

Er is gekozen voor een band met het dorpje Gaongho in Burkina Faso (West Afrika).
De Stichting ZEEWOLDE WERELDDORP zal met haar werkzaamheden en met inbreng van de Zeewoldense bevolking inhoud geven aan het millenniumdoel Bestrijding van extreme armoede en honger.