Waar is hulp nodig?

De bevolking van Gaongho leeft op het platteland.
Men leeft sober, heeft weinig bezittingen maar heeft een rijke sociale cultuur waarbij de familie in groter verband een belangrijke plaats inneemt. De armoede onder de bevolking is helaas schrijnend op het moment dat men medische zorg nodig heeft, schoolgeld moet betalen en er voedseltekorten ontstaan na een slechte oogst.
De Association pour le Développment de Département de Gaongho is een organisatie die wordt geleid door ex-bewoners van Gaongho die onder andere in de hoofdstad leven en betere posities hebben verworven in de Burkinese samenleving. De organisatie heeft als doel de armoede te bestrijden in Gaongho en de ontwikkeling te stimuleren. Met deze organisatie wil de Stichting Zeewolde Werelddorp gaan samenwerken na de succesvolle samenwerking voor het project lerarenwoningen. In het verleden heeft deze organisatie al veel projecten afgerond, zoals de bouw van de basisschool, de middelbare school, de gezondheidspost en een moeder- en kindcentrum, waar zwangere vrouwen worden begeleid en kunnen bevallen.
Geldgebrek en een gebrekkige infrastructuur zorgen ervoor dat de Burkinese overheid onvoldoende basisvoorzieningen kan treffen voor haar bevolking. Ook in Gaongho zijn er onvoldoende geneesmiddelen en medische zorg, is het onderwijsaanbod te mager en zijn er regelmatig voedseltekorten.

Het gezondheidscentrum
Het gezondheidscentrum
Eén ambulance voor de hele regio
Eén ambulance voor de hele regio

Om van de bestaande voorzieningen gebruik te kunnen maken moeten de mensen betalen en de kosten zijn voor velen niet op te brengen. Ziektes, een hoge kindersterfte en ondervoeding zijn hier een gevolg van. De bevolking heeft dankzij eerdere projecten wel schoon drink water doordat er twee waterpompen in het dorp zijn.