Video

Video impressie samenwerking Stichting Zeewolde Werelddorp en Gaongho


Gedurende zo’n 20 jaar is er een samenwerking van De Stichting met het dorp Gaongo in Burkina Faso. 
Recent ontvingen wij van de mensen in Gaongo onderstaande video.

In deze video bedanken een aantal contactpersonen in Gaongo de Stichting. Zo komen in beeld: de voorzitter van de ADDG, de burgemeester, de chef arts, de gemeentesecretaris, de pastoor , etc. Belangrijker nog zijn een aantal gerealiseerde projecten in Gaongo: een kraamkliniek, een school, huizen voor de leraren, een stuwdam voor de opvang van water en druppelirrigatie. Door de irrigatie kan er 3 x per jaar geoogst worden ( mais, komkommers, etc.) Veel inwoners, met name vrouwen,onderhouden hun eigen stukje land en oogsten. Noodzakelijk voor de voedselvoorziening in dit arme land.

In juni jl. bracht Arend Koekoek, secretaris van de Stichting, een bezoek aan het land. En overhandigde hij de sleutels van een ambulance, maar zorgde ook voor de aanleg van een afrastering en samen met de bevolking, voor de aanleg van de druppelirrigatie. De ambulance vormde de laatste gift van de Stichting aan Gaongo

Deze video toont de dankbaarheid van de lokale bevolking!

Er wordt ook duidelijk gemaakt, dat het verbeteren van de weg, een volgende wens is van de bevolking. Overigens gaat de Stichting eerst over naar het realiseren van een haalbaarder doel: hulpmiddelen voor het ziekenhuis.