Uitbreiding basisschool

Het gemiddelde aantal leerlingen ligt per klas op honderd. Met medewerking van de diverse Zeewolder donateurs (scholen, kerken, particulieren, etc.) konden we vier klaslokalen toevoegen.

Ook woningen voor leraren zijn gebouwd. Zonder woningen zijn er geen leraren bereid om les te komen geven.