Religie en scholing

Religie

Zoals geldt voor heel Afrika is religie voor de bewoners van Gaongho erg belangrijk. Men is echter heel liberaal ten opzichte van de godsdienst die men aanhangt. In één familie kunnen moslims, protestanten, katholieken en ook animisten leven, zonder dat dit een probleem vormt. Het animisme is de traditionele godsdienst in Afrika. Het betreft hier met name het vereren van de voorouders. De voorouders blijven altijd deel uitmaken van de familie en moeten gerespecteerd worden. Als er voor het eerst gezaaid wordt of er wordt geoogst dan vinden er rituelen plaats om de zegen hiervoor te vragen aan de voorouders. Er worden dan offers voor hen gebracht, bijvoorbeeld door een kip te slachten. De meerderheid van de bevolking van Gaongho is moslim, maar de traditionele gebruiken spelen hier doorheen nog een grote rol.

De basisschool
De basisschool

Scholing
Helaas is een groot deel van de volwassen bevolking van Gaongho analfabeet. Scholing is de laatste jaren steeds belangrijker geworden. Er is een basisschool in Gaongo waar 400 leerlingen les krijgen.

Overvolle klaslokalen
Overvolle klaslokalen

De klassen zitten vol met soms wel 100 leerlingen. Ook is er een college, waar de eerste drie jaar van het voortgezet onderwijs wordt gegeven. Na deze drie jaar gaan leerlingen die dit kunnen in Kombissiri naar school. Dit stadje ligt op 20 kilometer afstand van Gaongho. Voor veel ouders is het moeilijk om de schoolkosten te betalen voor hun kinderen. Hierdoor kunnen veel kinderen toch niet verder komen dan de basisschool. Volgens de reglementen moeten de ouders en de school de leraren woonruimte bieden. Tot voor kort was dit een groot probleem, er was geen passende huisvesting voor de leerkrachten. Dankzij een project van de Association pour le Développement de Département de Gaongho (ADDG) en Stichting AFOS/ DE NAASTE VERAF uit  Nederland is er vanaf januari 2010 ook huisvesting geregeld voor de leerkrachten van de basisschool. Veertien scholen in Zeewolde hebben dit project ondersteund door actie te voeren en geld in te zamelen. De nieuwe lerarenwoningen komen de kwaliteit van het onderwijs en de continuïteit sterk ten goede.

Het team van leerkrachten
Het team van leerkrachten

Met financiële steun van Stichting Zeewolde Werelddorp wordt er in 2010 een alfabetiseringscentrum gebouwd in Gaongho, waar de volwassenen leren lezen en schrijven en geleerd wordt hoe men projecten moet beheren. (foto school, lerarenwoningen, leerlingen in klas..)

Leraren woning
Leraren woning

De in 2008 in Zeewolde gehouden scholenactie heeft deze prachtige lerarenwoningen opgeleverd.