Opschorten scholenactie

In de recente weken hebben wij, samen met 12 basisscholen en de Levant, een planning gemaakt voor 58 presentaties aan leerlingen van de diverse scholen in Zeewolde. Donderdag 12 maart heeft het bestuur van onze Stichting nagedacht over het opschorten van de presentaties en van de sponsorlopen in verband met de ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus. Na overleg met diverse scholen hebben we besloten om de activiteiten op te schorten tot na de zomer 2020. Daarna zijn de maatregelen door de overheid dermate aangescherpt dat dit soort activiteiten op korte termijn niet meer mogelijk zijn.