Nieuwsbrief januari 2020

In april gaan de 12 Zeewolder basisscholen ( en de groepen 1 en 2 van de Levant) meewerken aan een sponsoractie voor Gaongho. Het is nodig om het voortgezet onderwijs in Gaongho te stimuleren; doel is dan ook de realisatie van 4 klaslokalen en toiletvoorzieningen. De activiteiten sluiten aan op de week van Zeewolder Werelddorp.

Bekijk de nieuwsbrief van januari 2020