Klimaat/Economie

Burkina Faso heeft in de noordelijke helft een warm steppeklimaat en in de zuidelijke helft een zogenaamd tropisch savanneklimaat.
Het is er overwegend heet en droog. De gemiddelde temperatuur is in de koele periode van december tot februari 26°C, maar in de hete periode van april tot mei kunnen temperaturen oplopen tot 45°C. Het regenseizoen is van juni tot en met september.  In die periode valt er 102 tot 200 mm regen. De overige maanden valt er geen regen. Alleen het uiterst zuidwestelijke deel van Burkina Faso heeft een regenseizoen van 6 maanden, hier is het landschap aanmerkelijk groener en vindt men hier en daar tropisch regenwoud. Ter vergelijking, in Nederland valt er per jaar 750 tot 850 mm regen.
De droogte is een groot probleem: gewassen groeien te weinig en de vruchtbare grond verwaait. Dit komt voor een deel door het kappen van struiken en bomen.
De inwoners hebben grote gebieden ontbost omdat ze het hout nodig hebben om hun vuurtjes en fornuizen aan de gang te houden. Waar bossen verdwenen zijn, verdroogt de grond en wordt zo onbruikbaar.

Economie
Burkina Faso hoort bij de vijf armste landen van de wereld. Het grootste deel van de bevolking probeert te leven van de opbrengst van akkerbouw en veeteelt. Dit levert vaak te weinig op om in eigen behoeften te voorzien. Burkina Faso moet dan ook levensmiddelen importeren.
Het belangrijkste landbouwproduct is katoen. In de katoenteelt vinden 2 miljoen mensen werk en katoen levert 75 % van de totale inkomsten (= Bruto Nationaal Product) van Burkina Faso.
De resterende 25 % komt uit de industrie en goudwinning.
De industrie is heel klein en bestaat hoofdzakelijk uit bedrijfjes die landbouwproducten verder bewerken.

De goudwinning gaat nogal primitief in z’n werk; er wordt ongeveer 1000 kg per jaar gewonnen.

Katoenoogst
Katoenoogst
Het werk in de goudmijn
Het werk in de goudmijn