Het dorp

dorp_1
Het dorpshoofd van Gaongho, de heer Madi Congo

Gaongho ligt in de provincie Bazega, ongeveer 60 kilometer ten zuid-oosten van de hoofdstad Ouagadougou.
Het dorp is sinds een aantal jaren een officiële gemeente geworden waar ook een tiental omliggende dorpen toe behoren.
Het gemeentebestuur bestaat uit de burgemeester en twee wethouders. De prefèt vertegenwoordigt de regering.

 

 

 

 

Het bestuur van l'Association pour le Développement de Département de Gaongho, onze lokale samenwerkingspartner.
Het bestuur van l’Association pour le Développement de Département de Gaongho, onze lokale samenwerkingspartner.

Vanuit de traditionele samenleving is de dorpschef nog heel belangrijk. Hij heeft een rituele functie in het dorp en wordt door de dorpelingen zeer gerespecteerd. Hij is verantwoordelijk voor het verdelen van de gronden en bemiddelt bij conflicten tussen bewoners.
In Gaongho wonen ongeveer 3000 mensen. Men leeft met grote families op een erf. Elk volwassen lid van de familie heeft zijn eigen huis op het erf. De vrouwen zijn afkomstig uit andere families, zij trekken bij de familie van hun man in als zij trouwen. Mannen kunnen met meerdere vrouwen getrouwd zijn.