Geschiedenis

Rond het jaar 1800 wordt er voor het eerst schriftelijk melding gemaakt van dit stukje Afrika. De geschiedenis daarvoor kennen we alleen uit mondelinge overlevering.
Volgens deze overlevering kwam een groot deel van de bevolking uit Ghana en ook uit Mali. Deze immigranten hoorden tot verschillende volkeren.
Er werd ook vroeger al handel gedreven tussen de Sahara en de bewoners van de regenwouden, en daar ligt Burkina Faso tussen in.
De Mossi volkeren stichtten in de 14de eeuw verschillende koninkrijken, een belangrijk koninkrijk was toen Tenkodogo van de beroemde koning Ouédraogo.
Tegen het einde van de 19de eeuw waren er wel 19 onafhankelijke koninkrijken, waarvan Ouagadougou het grootste was.
In die tijd wilden veel Europese landen hun eigen koloniën stichten in Afrika, liefst zo groot mogelijk om zo aan grote hoeveelheden goedkope grondstoffen te kunnen komen voor hun eigen industrie in Europa.

burkina_faso_geschiedenis

Zo wilde Frankrijk een groot koloniaal rijk in Afrika vestigen, van Algerije tot Soedan in het noorden tot Congo in het zuiden. Burkina Faso moest daar ook in opgaan. In 1898 had Frankrijk het grootste gedeelte van Burkina Faso veroverd. Ze noemden dit gebied (samen met Senegal en Niger) Boven-Volta. Deze naam werd gekozen omdat deze landstreek in de buurt of aan de bovenloop van de Volta-rivieren ligt.
De koning van Ouagadougou ging na de verovering door de Fransen in ballingschap en het verzet tegen de kolonisten duurde tot ongeveer 1920.
Senegal en Niger werden aparte koloniën. Boven-Volta moest vooral katoen verbouwen voor Frankrijk.
Eindelijk werd op 5 augustus 1960 de onafhankelijkheid uitgeroepen.
Er volgden dertig jaren met vaak militair bestuur en slechts nu en dan een burger-bestuur. In 1984 werd de naam van Boven-Volta veranderd in Burkina Faso.
Burkina Faso betekent in Mossi-taal: Land van de rechtschapen mensen !
Vanaf 1991 is Burkina Faso weer een democratie met een gekozen president en een parlement met daarin dertien partijen.