Doelstellingen

Actief in het dorp Gaongho in Burkina Faso.
Help ons om de mensen in Gaongho op weg te helpen.

Het uitbannen van extreme armoede en honger is de doelstelling die de gemeente Zeewolde als taak op zich heeft genomen.
Het realiseren van dit doel vraagt om een langdurige inspanning. Niet in het verstrekken van direct geld en voedsel, maar vooral in het onderwijs ter plaatse. Hierdoor worden de mensen de mogelijkheden geboden om zelf in hun onderhoud te voorzien en dat is de beste manier om de armoedespiraal te doorbreken.

Het dorpje Gaongho in Burkina Faso is daarvoor benaderd en uitgekozen.
In 2000, 2004, 2008 en 2012 is er een scholenactie geweest in Zeewolde, waar alle scholen aan hebben meegewerkt. We hebben toen een zestal lerarenwoningen kunnen bouwen in Gaongho.
Er is betrouwbare informatie beschikbaar en controle over de projecten is dankzij goede contacten met de lokale samenwerkingspartner goed mogelijk.
We zullen onze activiteiten beginnen met het opzetten en uitwerken van informatielijnen tussen de bevolking van Zeewolde en Gaongho.

In Zeewolde zullen donateurs worden geworven en worden andere inkomstenbronnen gezocht.
In een later stadium zullen we proberen om contacten te leggen tussen verschillende groepen zoals b.v. kerken, scholen, de gezondheidszorg en niet te vergeten het gemeentebestuur.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De hygiƫne wordt, voor de mensen dieOLYMPUS DIGITAL CAMERA
niet kunnen lezen, met een plaatje
verduidelijkt.

     Er wordt uitgezien naar het
het regen seizoen, ook al
geeft het een modder boel.