Bevolking

bevolkingDe bevolking bestond in 2009 uit 15,7 miljoen inwoners met een bevolkingsdichtheid van 57,7 inwoners per km2. Zoals uit de leeftijdspiramide blijkt is de bevolking gemiddeld erg jong ;  ongeveer 50 % van de mensen is onder de 15 jaar. Niet meer dan 3 % van de mensen is 65 jaar of ouder. Gemiddeld worden de mensen niet ouder dan 51 jaar.
De kindersterfte is erg hoog; een op de negen kinderen overlijdt in het eerste levensjaar. De meeste kinderen overlijden aan tropische ziekten zoals malaria en verder aan longziekten (o.a. tuberculose) , diarree en mazelen. Hooguit de helft van de kinderen wordt ingeënt omdat veel ouders dat niet kunnen betalen. De ziekte Aids is onder de volwassen bevolking een groot probleem. De regering is een voorlichtingscapmpagne gestart om verspreiding van de ziekte te bestrijden. (Grafiek hiernaast  is uit 2001)

De gezondheidsvoorzieningen in Burkina Faso zijn slecht: er is 1 huisarts per 29000 inwoners en 1 apotheek per 160000 inwoners. Met name plattelandsbewoners hebben moeilijk toegang tot de gezondheidszorg.