Actie’s in Zeewolde

Lopende en acties in voorbereiding

Er is een dringende behoefte aan water in Gaongho (Burkina Faso). Om hierin een oplossing te vinden moet er een stuwdam in een seizoensrivier worden gerepareerd. Al de komende actie’s zijn hierop gericht. (De reparatie gaat € 65.000,= kosten)

Jeugdraad Zeewolde

De Jeugdraad van Zeewolde zal zich in 2015/2016  Ondernemers in Zeewolde benaderen om mee te werken aan de reparatie van de stuwdam in Gaongho.

De verbeelding

In de Verbeelding worden een viertal Afrikaans getinte cursussen aangeboden waar via de school kinderen aan  kunnen deelnemen. De producten die worden gemaakt worden te koop aangeboden. De opbrengst is bestemd voor de reparatie van de stuwdam.

Scholenactie 2016

Op alle scholen in Zeewolde zal een power point presentatie worden gegeven om de problematiek in Gaongho toe te lichten. met de gesponsorde blikgooi die op de school wordt georganiseerd wordt eveneens geld gegenereerd voor de reparatie.

 

 

Publiciteit
We willen een vriendschapsband tot stand brengen tussen de Zeewoldense bevolking en de mensen in Gaongho. Deze band moet gericht zijn op het bestrijden van de armoede en honger in Gaongho. Om dit te verwezenlijken richten we ons in Zeewolde op het geven van informatie over het leven in Gaongho.
Dit doen we door het geven van presentaties op verenigingen, kerken, scholen en voor iedereen die geïnteresseerd is, tevens verspreiden we folders en niet te vergeten, onze website. Ook de plaatselijke- en de regionale kranten worden ingeschakeld.
In een later stadium willen we proberen om directe contacten te leggen tussen de mensen in Gaongho en Zeewolde. Door het ontbreken van postbezorging in Gaongho en het ontbreken van elektra is dat op dit moment niet mogelijk.

Fondsenwerving
Om een begin te maken met het bestrijden van de armoede is geld nodig, dit geld investeren we in onderwijs en water.
Voor het inzamelen van geld organiseren wij benefietconcerten, demonstraties en eens in de vier jaar een scholenactie. Bij de presentaties vragen we om donateurs die mee willen helpen.
Er worden subsidiegevers benaderd, het laatste project is mede gefinancierd door de Wilde Ganzen en de Turing Foundation.

Berichten van onze activiteiten in Zeewolde:

De kinderen van de jeugdcatechese van de RK Sterre der Zee deden gedurende het seizoen 2012/2013 een spaarproject.
lees verder

“Sterre der Zee”-jeugd en Gaongho in Burkina Faso
lees verder (bron: Zeewolde Actueel, 4 december 2012)

Zeewolde werelddorp zet zich in voor druppelirrigatie in Gaongho.
lees verder (bron: Blik op Zeewolde, 8 augustus 2012)

Basisscholen houden in maart grote actie voor Burkina Faso.
lees verder
(bron: Zeewolde Actueel, 7 februari 2012)

De 9e Nieuwjaarsduik
lees verder
bron: Zeewolde Actueel, januari 2012)

Werelddorp wordt goed gesteund.
lees verder bron: Zeewolde Actueel, 28 december 2011)

Succesvolle actie Zeewolde Werelddorp.
lees verder (bron: Flevopost, 7 december 2011)

We hopen en rekenen in 2011 ook op uw hulp.
lees verder

Zeewolde Werelddorp hoopt dat u mee wilt werken.
lees verder

Zeewolde wordt weer een echt Werelddorp
lees verder (bron: Flevopost, 18 augustus 2010)